Advies op maat

"Mensen maken organisaties. Daarom zet Optimum C sterk in op de innovatieve zorgorganisatie. Daarbij staan de kwaliteit, betrokkenheid en arbeidsvreugde centraal. In een dergelijke organisatie werken medewerkers zelfstandiger binnen interdisciplinaire teams en zijn ze maximaal betrokken bij de ontwikkeling van organisaties."

Rudi Veekhoven, gedelegeerd bestuurder Optimum C

Ouderenzorg staat niet stil. En ook uw zorgorganisatie evolueert voortdurend. Zorgplannen rendabel en kwaliteitsvol bijsturen is dan ook aangewezen, maar niet altijd evident. Hiervoor is vaak specifieke sectorkennis nodig, of een objectieve, maar deskundige visie.
Optimum C maakt voor u het verschil. Met onafhankelijke deskundige audits, analyses, advies en begeleiding. Op maat van uw organisatie. 
Doe een beroep op onze expertise inzake:

  • kwaliteit van zorg, met aandacht voor het optimaliseren van kwaliteitsindicatoren en het implementeren van vernieuwende zorgmodellen
  • versterken van structuren en processen, met aandacht voor een stimulerend medewerkersbeleid en managementmodellen waarbinnen de noden van residenten centraal staan
  • verstevigen van uw financiële armslag, met aandacht voor de strategische inzet van financiële expertise om dagelijkse uitgaven onder controle te houden en ruimte te creëren voor nieuwe projecten - ook met betrekking tot de realisatie van zorginfrastructuur

 
​Optimum C heeft ervaring met zorgmanagement op elk beleidsniveau, in kleine en grote, publieke en private ouderenzorgorganisaties en -groepen. Maak er gebruik van. Zo haalt u morgen meer uit uw beschikbare middelen. En stelt u cliënten, bewoners en familieleden meer tevreden met kwalitatieve zorgverlening en bedreven medewerkers.
Rudi Veekhoven, gedelegeerd bestuurder, gaat graag met u in gesprek. Contacteer hem via 0495/20.80.19 of rudi.veekhoven@vzwoptimumc.be
Een eerste vrijblijvend advies is gratis. 

BASISPAKKETTEN:

  • Standaardauditde algemene gezondheid van de organisatie in kaart (15 aspecten inzake zorg, HR en financiën). 
  • Tevredenheid medewerkers: kwantitatieve bevraging van het hele team. Benchmark tegen databank van 2.500 antwoorden.
  • Tevredenheid bewoners: kwalitatieve bevraging via gestratificeerde steekproef. Benchmark tegen databank van 2.500 antwoorden.
  • Interne kappa-controle: als objectieve voorbereiding op de officiële controle.
  • Ziekteverzuim: structurele aanpak ter preventie van een vicieuze cirkel. Inclusief opmaak procedure bij ziekte.

Lees het zomernummer van UITGERUST

De zomer komt eraan, dus het is weer tijd voor een nieuwe UITGERUST! Eentje waarin Lassie de therapiehond en Gust het woonzorgvarken de hoofdrol spelen. Maar ook waarin CRA's in de bloemetjes worden gezet en waarin er op los gespeeld wordt in woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Halle. Kortom, alweer een boeiende editie. 
 
 


Meer lezen

NIEUW: verdiepingsmodule incontinentie

Tussen 55% en 75% van de bewoners in woonzorgcentra lijdt aan een vorm van incontinentie. Volgde je al de basismodule (in)continentiecoach? Optimum C ontwikkelde samen met Essity een verdiepingsmodule rond deze prangende problematiek


Meer lezen

Lees het lentenummer van UITGERUST

Een echt lentegevoel hebben we nog niet, maar wel al een lentenummer van UITGERUST! Met o.a. een beklijvend gesprek met het palliatieve supportteam van WZC-Sint-Lambertus'Buren in Zelem, een analyse van de moeizame zoektocht naar WZC-directeurs, en ook hoopvolle artikels voor als het weer betert: over therapeutische tuinen en dagtrips met bewoners.


Meer lezen

Vormingen erkend inzake functiecomplement

Een hele reeks vormingen en modules van Optimum C zijn erkend in het kader van functiecomplement. Daardoor kunnen medewerkers zich bijscholen of specialiseren met als extraatje een maandelijkse loonstoeslag. Voor het overzicht van deze vormingen, zoek op onze vormingspagina onder 'specials'. 


Meer lezen

Teamwork voor een warm thuisgevoel

Hoe creëren we in woonzorgcentra een écht thuisgevoel? Zorg en therapie wordt steeds beter afgestemd op wat bewoners en familie belangrijk vinden. Maar ook andere elementen hebben een invloed op het thuisgevoel. Tijd voor een allesomvattende blik! Ontdek onze nieuwe module rond thuisgevoel en levenskwaliteit van bewoners.


Meer lezen

Zorg voor bewoner is ook zorg voor familie

"Niemand kan de zorg voor onze ouders beter doen dan wij zelf." Die gedachte pent (schoondochter) Frie neer in het gastenboek van residentie Poortvelde in Aarschot. In wat een aangrijpend dankwoord zou worden, beschrijft ze de zorgen, twijfels en bekommernissen die zij en haar man hadden toen haar (schoon)ouders naar het wzc verhuisden. Naar aanleiding van haar verhaal bracht Uitgerust Magazine een artikel over de soms moeilijke relatie met familieleden van bewoners.


Meer lezen

Grote inspiratiedag zinvolle dagbesteding

Hoe zorg je ervoor dat bewoners in wzc's mooie momenten beleven en hun dagen zinvol kunnen doorbrengen? Samen met de professionals die dagelijks in de praktijk staan, gingen we op zoek naar de succesverhalen. Schrijf nu in voor de grote inspiratiedag rond zinvolle daginvulling op 7 juni en laat je onderdompelen!


Meer lezen

NIEUW: Congres 'Zorgteams met peper en vuur' op 22 maart 2018

Leidinggevende of HR-verantwoordelijke van een zorgteam? Zoek je naar hefbomen en tips om je team ‘in vuur en vlam te zetten?’ Dit congres organiseert Optimum C speciaal voor jou! Met Els Van Keymeulen, HR-directeur bij Torfs schoenen. 

Ontdek het programma.


Meer lezen

Nieuwe 'UITGERUST' is uit!

De wintereditie van UITGERUST is onderweg naar de hele Vlaamse ouderenzorgsector! Met onder meer professoren Boen en Van Uffelen (K.U.Leuven) over hoe je senioren constant kunt uitnodigen om te bewegen, een openhartig gesprek over intimiteit tussen oudere partners in woonzorgcentra en een hoopgevend verhaal over bouwen na VIPA.

Veel leesplezier!


Meer lezen

NIEUW: Congres 'De rechten van de bewoner'

In onze woonzorgcentra dragen we zorg voor kwetsbare ouderen. Wanneer ze zelf nog moeilijk kunnen opkomen voor hun rechten, is het aan familie en zorgverleners om samen beslissingen te nemen in het belang van de ouderen. Hoe doe je dat, professioneel, correct en menselijk betrokken? Actueler dan ooit! Mis dit congres op 12 december niet.


Meer lezen

UITGERUST in een nieuw jasje!

Eind juni viel de nieuwste editie van UITGERUST bij alle Vlaamse ouderenzorgorganisaties in de brievenbus! Misschien keek u verrast op. Want UITGERUST zit in een nieuw jasje. Na de eerste jaargang ging het team aan de slag met de feedback uit de sector. En over het resultaat zijn we - zacht uitgedrukt - in onze nopjes!

Veel leesplezier!


Meer lezen

Vormingen erkend voor kmo-portefeuille

Het vormingsaanbod van Optimum C werd onlangs erkend in het kader van de kmo-portefeuille. Dit betekent dat kmo's onder bepaalde voorwaarden subsidies (tot 40% van de kostprijs) kunnen aanvragen voor vorming bij Optimum C. Wie recht heeft op deze subsidie en hoe deze wordt aangevraagd, wordt duidelijk omschreven in de informatiegids, ontwikkeld door de kmo-portefeuille Academy. Vraag hem hier aan.

Deze erkenning betekent ook dat werknemers die zelf hun opleiding bij Optimum C betalen, daarvoor opleidingscheques mogen gebruiken.


Meer lezen

Team Optimum C breidt uit met zorgbouwexpert Rudy Vermeulen

Rudy Vermeulen versterkt sinds kort als senior consultant het team van Optimum C. Rudy is ervaren en beslagen in zorgbouw, met een gedegen kennis van wetgeving, normeringen en innovatieve materialen.
Rudy zal vanuit Optimum C woonzorgcentra ondersteunen die voor of midden in een bouwavontuur staan.


Meer lezen

Ouderenzorg verdient hart onder riem: gratis vorming

Deze zomer was onze sector weer volop in de media. Jammer genoeg werd niet de mooiste kant belicht. Optimum C wil de sector graag een hart onder de riem steken. Extra personeel leveren kunnen we niet, maar met de juiste ondersteuning en coaching kan Optimum C uw organisatie wel helpen het ziekteverzuim terug te dringen, personeelsverloop te verminderen en leidinggevenden ondersteunen om goeie coaches te worden voor hun team. Volg een gratis vorming rond de innovatieve zorgorganisatie.


Meer lezen

Optimum C ontvangt Q4-kwaliteitslabel voor vormingsaanbod

Optimum C vroeg deze zomer een onafhankelijke audit aan door de Qfor certificator Management Information, met een erg positief rapport als resultaat. Het levert Optimum C een erkenning op voor 3 jaar, waarbij voor alle vormingsactiviteiten het Q4-label mag gebruikt worden. 


Meer lezen

Optimum C ingeschakeld voor beheer WZC De Duinpieper in Oostende

Sedert begin deze maand wordt WZC De Duinpieper in Oostende uitgebaat door Optimum C. Optimum C gaat aan de slag met het bestaande, enthousiaste team, dat actief wordt gecoacht en bijscholing kan volgen. 


Meer lezen

'Zelforganiserende' teams kunnen in alle organisaties

Draag zorg voor je medewerker en je bedrijf zal betere resultaten boeken. Zo eenvoudig is het motto van Rudi Veekhoven, afgevaardigd bestuurder van Optimum C, dat zorgorganisaties ondersteunt om de bedrijfscultuur te veranderen.
Journaliste Karen De Becker pende Rudi's gepassioneerde verhaal neer voor het 'Uitgerust', het nieuwe magazine voor de Vlaamse ouderenzorg.


Meer lezen

Zinvol werk op de zorgvloer

Eén op drie werknemers ervaart zijn/haar werk niet als zinvol. Zo blijkt uit een bevraging door een consortium van de AMS, Flanders Synergie en een aantal bedrijven. Ook in de ouderenzorg is dit een issue. Hoe creëren we de juiste organisatie- en takenstructuur, met een goeie balans tussen autonomie en taakeisen, een gevarieerde jobinhoud en een optimale teamwerking? Optimum C gelooft sterk in de innovatieve zorgorganisatie (IAO) - en ontwikkelde hiervoor een toegepast vormingsaanbod voor leidinggevenden. 


Meer lezen

Motivatie medewerkers: loonsopslag of vorming?

Vorming motiveert medewerkers meer dan opslag. Dat lijkt een rare vaststelling. Maar als je er dieper op inzoomt, is het niet onlogisch. Een werkgever die investeert in vorming voor een medewerker, bevestigt immers dat die medewerker de moeite waard is. De werkgever toont dat er een lange termijn toekomst voor de werknemer ligt in het bedrijf en dat de organisatie gelooft in zijn groeipotentieel. 


Meer lezen

Toenemende zorggraad in WZC's: hoe de draagkracht van onze teams verhogen?

Door de demografische evolutie - we leven allemaal langer - en bijhorende beleidskeuzes van de Vlaamse en federale overheid (residentiële zorg als allerlaatste oplossing), stijgt de zorggraad in de Vlaamse woonzorgcentra voelbaar. Waar er vroeger vaak nog een mix was tussen ‘goede’ en ‘minder goede’ profielen, heeft de gemiddelde bewoner nu veel meer zorg nodig. Hij of zij is vaak ook erg passief. Maar kunnen onze verzorgers nog actiever worden?


Meer lezen

Kinesitherapie en/of robottechnologie: hoe motiveer je best tot bewegen?

De kiné is al lang niet meer de ‘masseur’ van het woonzorgcentrum. Verwacht wordt dat hij of zij de residenten gedurende de hele dag in beweging brengt en houdt. Maar hoe doe je dat met een doelgroep die steeds ouder en meer zwaar zorgbehoevend wordt? Zijn robots en computergames (de enige) manieren om hen tot bewegen te motiveren?


Meer lezen

Maaltijdzorg - van moment van voeding naar moment van genot

Voeding krijgt terecht heel veel aandacht in het kwaliteitsbeleid van woonzorgcentra. Heel wat voorzieningen verbreden die focus, naar de totale maaltijdbeleving. En dat is terecht: onderzoek toont aan dat het algemeen welbevinden van WZC-bewoners in sterke mate wordt bepaald door de ervaring aan tafel. Die ervaring gaat breder dan de smaak. Ook de andere zintuigen staan op scherp.


Meer lezen