Grote inspiratiedag zinvolle dagbesteding

Het behoeft weinig betoog: er valt nog heel wat te verbeteren op het vlak van zinvolle tijdsbesteding in woonzorgcentra. Dat bleek onlangs nog maar eens uit de resultaten van het onderzoek door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook het onderzoek van dr. Lien Van Malderen (VUB) rond Active Ageing en participatie in woonzorgcentra bracht de pijnpunten duidelijk naar voor, onder meer op het vlak van zinvolle activiteiten voor hoger opgeleide bewoners. En dat probleem is zeer ernstig. Zinvolle dagbesteding creëert levenskwaliteit en genereert sociale contacten. En dat alles is natuurlijk ook goed voor de totale gezondheid en het welbevinden van onze bewoners.

Met een grote ‘inzamelactie’ van leuke en zinvolle ideeën voor activiteiten en tijdsbesteding, wil Optimum C we de creativiteit en inspiratie vanuit het werkveld bundelen. Want die is er zeker! Tussen begin maart en eind april 2018 ontvingen we meer dan 150 ideeën! Op 3 mei werden deze grondig besproken door ons panel, samengesteld uit experts van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, het Forum Palliatieve Zorg en OKRA

De bundel wordt gelanceerd op de grote inspiratiedag op 7 juni 2018 in Kasteel Ter Ham in Steenokkerzeel. Schrijf je zeker tijdig in - de inschrijvingen lopen als een trein!