Team Optimum C breidt uit met zorgbouwexpert Rudy Vermeulen

Rudy Vermeulen (senior consultant Optimum C) is al meer dan 25 jaar actief in de zorgsector, eerst in diverse directiefuncties bij dienstverlenende bedrijven (Verkoopsdirecteur Initial Services, Directeur Medirest en Scolarest bij Compass Group , Algemeen Directeur Horeservi Catering), later in de ouderenzorg zelf.

In 2010 kreeg hij de verantwoordelijkheid voor het totale facilitaire management van 16 woonzorgcentra met in totaal 1.500 residenten bij zorggroep Soprim@. Daar nam het beheer, onderhoud en beleid van de infrastructuur een steeds groter aandeel in zijn opdracht. Als facilitair directeur was hij dan ook rechtstreeks betrokken bij de realisatie van meer dan 60.000 vierkante meter aan renovatie en nieuwbouw voor de ouderenzorg, samen met het bouwteam en in nauw overleg met de zorgteams met het oog op innovatieve en functionele zorgbouw. 

Rudy kent daardoor de juridische context van zorgbouwprojecten en is ervaren in het combineren van normeringen van lokale en regionale overheden (zorgbeleid, onroerend erfgoed, brandveiligheid, ruimtelijke ordening ..) met innovatieve en duurzame visie op de werking van zorgvoorzieningen. In 2015 en 2016 legde hij (figuurlijk) de fundamenten van diverse grote zorgbouwprojecten, als directeur van studie- en bouwcoördinatiebedrijf Servantis. Daar stond hij in voor het totale projectmanagement van bouwdossiers. Binnen Optimum C is Rudy de ideale liaison tussen zorgexperten en de realiteit van de bouwsector en het overheidsbeleid. 

Heeft u een vraag voor Rudy? Wilt u de haalbaarheid van een bouwdroom aftoetsen? Heeft u bouwplannen en wenst u een 'second opinion'? Of wilt u het bouwavontuur grondig aanpakken en zoekt u expertise en ondersteuning? 

U kan Rudy telefonisch bereiken via: 0473/19.05.93 of via rudy.vermeulen@vzwoptimumc.be

Ontdek het hele team van Optimum C