Kinesitherapie en/of robottechnologie: hoe motiveer je best tot bewegen?

De kiné is al lang niet meer de ‘masseur’ van het woonzorgcentrum. Verwacht wordt dat hij of zij de residenten gedurende de hele dag in beweging brengt en houdt. Maar hoe doe je dat met een doelgroep die steeds ouder en meer zwaar zorgbehoevend wordt? Zijn robots en computergames (de enige) manieren om hen tot bewegen te motiveren?

Kinesitherapeut als bewegingscoach van de zorgorganisatie.
Kinesitherapeut Pol Walravens van WZC Breugheldal in Dilbeek en verbonden aan het Expertisecentrum voor Val- en fractuurpreventie Vlaanderen is geheel op zijn eigen karakteristieke wijze bezig met het promoten van beweging in zijn woonzorgcentrum. Hij ondersteunt en coacht zijn collega’s in de zorg om bewoners meer te laten bewegen gedurende de gewone dagelijkse activiteiten en helpt hen om zelf op een ergonomische manier zorg te dragen.
Pol wist zijn werkgever ook te overtuigen om te investeren in een relatief grote en mooi ingerichte sportzaal in het woonzorgcentrum, met niet enkele de klassieke toestellen, maar ook bijvoorbeeld een trilplaat. Voor actievere bewoners werkt hij met een fitnessprogramma op maat, waarbij de lat soms op vrij ambitieuze hoogte ligt. Maar het schrikt de senioren niet af, in tegendeel! Een beetje competitie en doelstellingen blijken ook bij ouderen belangrijke drijfveren.

Sociaal contact zet aan tot bewegen.
Maar de grootste motivator, zoals op elke leeftijd, blijft toch het sociale contact tijdens het sporten. De sportieve senioren van WZC Breugheldal komen in groep naar de sportzaal voor hun fitnessprogramma. Ze keuvelen, lachen en giechelen, terwijl kiné Pol de knopjes bedient en hen tips geeft voor een betere houding op het toestel. Omgekeerd stimuleert de fysieke activiteit ook het sociale contact en de interactie. Een gezonde geest in een gezond lichaam blijft ook hier een waarheid als een koe. Een waarheid die de bijdrage van robots toch wel lijkt te relativeren.
Op donderdag 9 juni 2016 organiseerde Optimum C een bijzonder druk bijgewoond congres rond kinesitherapie in de residentiële ouderenzorg. Onder meer Pol Walravens kwam spreken. Maar ook Filip Boen, professor sport- en bewegingspsychologie aan de K.U.Leuven. Hij verricht onderzoek naar de sociaal-psychologische processen die binnen en tussen (sport)groepen spelen, en naar de motivatie om verschillende vormen van fysieke activiteit te beoefenen.

Naar aanleiding van het congres trok de televisieploeg van Z-Healthcare naar WZC Breugheldal en volgde er Pol Walravens tijdens een van zijn fitness-sessies.