Motivatie medewerkers: loonsopslag of vorming?

Meer en meer werknemers beseffen dat ze zelf mee de mogelijkheden kunnen creëren om gelukkig aan het werk te blijven. Ze zien het nut en plezier van levenslang leren. In de lijst van belangrijkste voordelen buiten loon, staan opleidingen ondertussen al op nummer 4. Het recente onderzoek door het Centre for Excellence in Strategic Rewards onder leiding van Prof. Dr. Xavier Baeten van Vlerick Business School, bevestigt de nood aan dienstverlening: opleiding = bonus.

In de studie kregen een duizendtal werknemers een bonusplan met flexibele uitbetalingsmogelijkheden voorgelegd. Slechts 26 % van hen koos voor het hele bedrag in geld. Maar liefst 43 % wilde de bonus graag gedeeltelijk uitbetaald zien in de vorm van opleidingen.

Optimum C ontwikkelt vormingen op maat van uw zorgorganisatie. De expertenmodules maken - het woordt zegt het zelf - echte experts van de cursisten. Vergeet hierbij ook geen gebruik te maken van de mogelijkheden van educatief verlof.