Toenemende zorggraad in WZC's: hoe de draagkracht van onze teams verhogen?

Door de demografische evolutie - we leven allemaal langer - en bijhorende beleidskeuzes van de Vlaamse en federale overheid (residentiële zorg als allerlaatste oplossing), stijgt de zorggraad in de Vlaamse woonzorgcentra voelbaar. Waar er vroeger vaak nog een mix was tussen ‘goede’ en ‘minder goede’ profielen, heeft de gemiddelde bewoner nu veel meer zorg nodig. Hij of zij is vaak ook erg passief. Maar kunnen onze verzorgers nog actiever worden?

Om de zorg voor deze ouderen haalbaar te maken voor hun zorgteams, bekijken steeds meer professionals de zorg vanuit de ActinPas-filosofie: ‘Actief in Passiviteiten’ leert zorgverleners om bewoners, hoe passief ook, zo actief mogelijk te betrekken bij alle individuele zorg- en dienstverlening.

Actinpas zoomt in op diverse aspecten: het lig- en zitcomfort van bewoners, het wassen, verschonen, kleden, verplaatsen en voeden. Er wordt ook aandacht besteed aan fixatie en hoe je die maatregel zo veel mogelijk kan vermijden. ActinPas werd ontwikkeld door Vlaamse kinesitherapeuten en ergotherapeuten, verenigd in de vzw ActinPas Vlaanderen, om zorgteams in Vlaanderen te ondersteunen in hun zwaarder wordende taken.

Eind november 2015 wijdde het programma Z-Healthcare op Kanaal Z een reportage aan de uitdaging van de gestegen zorgzwaarte. De ploeg ging daarvoor een kijkje nemen in WZC Heilig Hart in Grimbergen. Directeur Kris Vandeneeden getuigt over hoe zijn team omgaat met comfortzorg voor zwaar zorgbehoevenden.