Vormingen erkend inzake functiecomplement

Een hele reeks vormingen en modules van Optimum C zijn erkend in het kader van functiecomplement. Daardoor kunnen medewerkers zich bijscholen of specialiseren met als extraatje een maandelijkse loontoeslag. Hieronder vind je een overzicht van de geplande vormingen in dit kader.

Modules: 

Permanente vorming:

 

Over het functiecomplement

(Uit het winternummer van Uitgerust, 2018 - 2019)

De job van verpleegkundige is bijzonder complex in woonzorgcentra. Als hoofdverpleegkundige komen daar nog een hoop managementtaken en organisatorische verantwoordelijkheden bij. Wie op die manier doorgroeit tot leidinggevende, kan dus een steuntje in de rug gebruiken. Maar ook als je al even aan de slag bent als hoofdverpleegkundige, kan extra kennis of een opfrissing van
de wetgeving je versterken in je functie.

WAT IS EEN FUNCTIECOMPLEMENT?

Wim Depondt, jurist bij Group S: “Een functiecomplement is een maandelijkse toeslag van 81,35 € (= bedrag in geval van een volledig gewerkte maand als voltijdse tewerkstelling. Dus pro rata in geval van onvolledige maanden en/of deeltijdse tewerkstelling).

WELKE WERKNEMERS VAN WOON- EN ZORGCENTRA GENIETEN DIT FUNCTIECOMPLEMENT?

“Hoofverpleegkundigen, daarmee gelijkgestelde paramedici/ diensthoofden en verpleegkundige coördinatoren komen in aanmerking voor een functiecomplement nadat dat ze een baremieke anciënniteit van 18 jaar bereiken.”

ZIJN ER BIJKOMENDE VOORWAARDEN ?

Depondt: “Ja, om recht te hebben op het functiecomplement moet de medewerker éénmalig een basisopleiding van 24 uren volgen en daarna jaarlijks een permanente vorming van minstens acht uur. De mogelijke thema’s van de basisopleiding en de permanente vorming zijn vastgelegd door de FOD Volksgezondheid en gericht op vaardigheden als leidinggevende. De opleidingen moeten bovendien erkend zijn door de FOD”

IN OKTOBER 2019 WORDEN NORMAAL GEZIEN DE IF-IC BAREMA’S OOK UITGEROLD NAAR DE VLAAMSE OUDERENZORG. WAT BETEKENT DIT VOOR HET FUNCTIECOMPLEMENT?

“Sommige loonelementen, zoals het functiecomplement en functietoeslagen, worden geïntegreerd in de IF-IC barema’s. Wie het IF-IC barema zal genieten, zal hier bovenop dus niet meer het functiecomplement genieten. Deze integratie zal niet gepaard gaan met een koopkrachtverlies. In de wandelgangen is te vernemen dat de collectieve arbeidsovereenkomst – die nog gesloten moet worden – hierover veiligheidsmechanismen zal bevatten, naar analogie met de bestaande IF-IC barema’s voor o.m. de ziekenhuissector.”