Vraag jouw inspiratiebundel aan

Begin 2018 lanceerde Optimum C een oproep naar ideeën rond zinvolle dagbesteding. De ambitie was om de creativiteit vanop het terrein te helpen verspreiden. De respons was hartverwarmend, met meer dan 150 ingediende ideeën. Voor de verwerking sprongen enkele gerenommeerde organisaties mee op de kar: het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, het Forum Palliatieve Zorg, www.hartwerken.be (Kim Opdecam) en OKRA 55+. 

De bundel is het resultaat van een grote campagne bij Vlaamse woonzorgcentra. Meer dan 80 woonzorgcentra zond in totaal bijna 150 mooie ideeën rond zinvolle dagbesteding voor de bewoners in. Samen met onze inhoudelijke partners werden deze ideeën verwerkt in een handige waaier, opgedeeld in vier categorieën: verrijking, verstrooiing (entertainment), (lichamelijk) welbevinden en het leven zoals het is. 

Wil je een eigen waaier aanvragen? Dat kan aan 15 euro excl. BTW als je hem bij een van onze vormingen koopt. Voor 19 euro excl. BTW (incl. verzending) sturen we hem per post naar jouw adres (in België). 

Vraag jouw bundel aan via het bestelformulier of mail naar info@vzwoptimumc.be

Meer weten over dit initatief? Lees hier de perstekst.

Onderzoek, berichtgeving in de pers én de realiteit tonen het aan: het is niet gemakkelijk om bewoners van woonzorgcentra een fijne en vooral zinvolle dag te bezorgen. Dat heeft veel redenen: in een woonzorgcentrum wonen veel ouderen samen, elke oudere is uniek, de werkdruk is hoog en de focus verschuift naar zwaardere zorg. Er is zeker veel aandacht voor zorg op maat en klantgerichte dienstverlening, maar het blijft niet gemakkelijk om bij zinvolle dagbesteding voor ‘iedereen goed te doen.’ Inspraak en bewoners goed kennen, zijn een must, maar dat vraagt ook tijd.
 
Denk ruim 
Ilse Bosmans van expertisecentrum voor ouderenzorg Optimum C: “Zinvolle dagbesteding is veel meer dan alleen het organiseren van activiteiten. Ook de rest van de dag moet op een zinvolle manier ingevuld zijn. Heeft de bewoner iets te doen op zijn kamer? Valt er iets te beleven in de ‘leef’-ruimte? Ook bij mensen die door fysieke of cognitieve beperkingen erg passief zijn is dat belangrijk. Veel woonzorgcentra hebben bijvoorbeeld een ren met konijnen of kippen, of een kooi met vogels. Zet die dan in het zicht van de kamers. Het hoeft dus niet altijd spectaculair te zijn.
 
Gebruik ieders talent
Herlinde Dely van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, dat expertise over goede dementiezorg samenbrengt, uitbouwt en verspreidt: “Maak ook gebruik van de talenten van de zorgverleners. Alle medewerkers, van de administratie over de verpleegkundigen tot de poetsdienst, hebben talenten die je kunt inzetten om mee te zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding voor de bewoners. Misschien kan de logistiek medewerker heerlijke cakes bakken, de kinesist piano spelen of heeft de zorgkundige groene vingers?
 
Doorbreek het stramien
Vicky Van de Velde van het Forum Palliatieve Zorg dat informatie uitwisselt en vormingen organiseert rond palliatieve zorg, en verbonden is aan de palliatieve thuisequipe Omega. “Zinvolle dagbesteding zit nu nog heel vaak in een vast stramien. De activiteiten vinden plaats op vaste momenten of komen niet altijd overeen met de interesses van de bewoners. Net daarom is het belangrijk om hen expliciet te vragen wat ze leuk vinden of waaraan ze graag zouden deelnemen. Hen betrekken bij gewone dagelijkse taken kan voor sommige bewoners zeer zinvol zijn. Laat hen bijvoorbeeld meehelpen met het klaarmaken van hun eigen lunch. Door activiteiten op maat aan te bieden, voelen mensen zich gerespecteerd in hun autonomie en vrijheid.
 
Geluk in de kleine dingen
Kim Opdecam van ‘Hartwerken.be’, een (vrijwillige) website met informatie en tips voor animatoren en activiteitenbegeleiders in de sector van de ouderenzorg: “Probeer out-of-the-box te denken. Zo zijn er heel wat activiteiten die mensen aanzetten tot bewegen, zonder dat ze echt aan ‘beweging doen’. Zinvolle dagbesteding moet ook niet altijd duur of groots zijn. Een geslaagde activiteit is er bijvoorbeeld één waarbij de bewoners zich nuttig hebben gevoeld of gelachen, nieuwe dingen hebben geleerd of gevoeld hebben dat ze meetellen in de maatschappij. Geluk zit vaak in de kleine dingetjes.
 
Betrek anderen
Mathieu Martens van Okra-zorgrecht, de dienst van Okra die advies, vorming en bijstand verleent aan zorggebruikers: “Hoe fijn en goed ze ook zijn, probeer je qua activiteiten niet te beperken tot eenmalige initiatieven. Kies je voor activiteiten die regelmatig terugkomen, dan is de kans groter dat je de familie of mensen uit de buurt mee kunt betrekken. En dat is erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die ook leuk zijn voor de kinderen en/of kleinkinderen van de bewoners. Zo kun je zorgen voor positieve ontmoetingsmomenten voor mensen binnen én buiten het woonzorgcentrum.
 
Bijschrift bij de foto: van links naar rechts zie je Herlinde Dely van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Ilse Bosmans van Optimum C, Inge De Hertogh van het Forum Palliatieve Zorg en Kim Opdecam van de website www.hartwerken.be